Matematička ekonomija najprodavanijeg srpskog pisca svih vremena!

by

Surfujući po netu, u potrazi za radovima o Kantu na srpskom jeziku, naleteo sam na online knjigu Dr Miroslava Kuke „Kantov projekat trajnog mira: Paradigma stanja svesti slabijeg“. (Kant’s project of eternal peace – paradigm of weak person’s state of mind,
(53 pages), e-publication, 2010.) Odmah mi je zapao za oko impresivan opus ovog autora raskošne bio-bibliografije. Čovek tek što je zagazio u petu deceniju života, a već je potpisao autorstvo 50 knjiga i oko stotinjak naučnih radova! Moje divljenje je imalo epifanijsku tačku u saznanju da sam naleteo na najtiražnijeg (ajde, dobro, Šešelj je verovatno tiražniji) i najproduktivnijeg srpskog pisca svih vremena – 800 000 prodatih naslova, bre!

Svoju blistavu karijeru ovaj mladi univerzitetski profesor (rođ. 1968.), kako to sa ponosom ističe, započeo je u Službi iliti Državnoj bezbednosti, za koju radi od 1993. do kraja 1990-tih. Potom osniva Republikansku stranku Srbije, čiji je i predsednik. Njegov naučni opus je impozantan, polje njegovih interesovanja neverovatno raznoliko, njegova duh zaista ne poznaje ograničenja – tu su fizika, matematika, informatika, religija, filozofija, ezoterija, pedagogija, psihologija…  Malo je reći da je naš doktor renesansna ličnost i erudita. „Sedam knjiga za sedam dana“ – kako glasi naslov u jednim novinama, koje su svojim čitaocima odlučile približiti vanredne moći našeg Stvaraoca – neopozivo aludira na božansku sposobnost stvaranja sveta iz ničega. U njemu je ostvarena harmonija duha i tela, fizike i psihe, što su odlike Genija. On poznaje borilačke veštine – crni pojas treći dan u karateu. On je plivač maratonac, olimpijac. Savršenstvo sklada u ljudskoj osobi. Gospodin Miroslav Kuka je takođe i mason, Gros Meister, štaviše, kao i vlasnik agencije TET-A-TET Security.

Skrol...

Snabdeven svim ovim informacijama, sa najvećim interesovanjem sam pristupio čitanju pomenute knjige o Kantovom shvatanju večnog mira kao „paradigmi stanja svesti slabijeg“. Sadržaj je obećavao, naročito poglavlja 4-8. Posle letimičnog pregleda uvoda prešao sam na dotična poglavlja. Tekst mi se učinio jako poznatim. Vrlo brzo sam shvatio i zašto: Bio je to, naime, copy-pasteovan tekst „Pax americana kao pax kantiana“, koji smo napisali Ivan Janković i ja 2003. godine (prvo na sajtu NSPM i u „Helsinškoj povelji“, potom i na „Katalaksiji“ u neznatno izmenjenoj verziji, dok je konačna verzija teksta (opet sa nekim, ali ne mnogo radikalnim izmenama) objavljena u časopisu „Srpska politička misao“ 2007.). Da se radi o grubom plagijatu, čitalac može lako utvrditi ako uporedi naš pomenuti tekst od poglavlja „Kant protiv politike appeasmenta“ sa 4. poglavljem Kukine knjige. Na žalost, online je dostupan samo početak tog 4. poglavlja, pod naslovom „Korelativnost Kantovih stavova i aktuelnog političkog trenutka“, dok se po podnaslovima 5-7 vidi da su identični sa podnaslovima našeg teksta), ali čitalac može nastaviti čitanje kliknuvši na link ka našem tekstu (ovde je konačna verzija našeg teksta, da dam i nju, pošto ne znam koju je verziju u nastavku kopirao), ili jednostavno naručivanjem knjige dr M. Kuke, po ceni od tričavih 500 evra.

copy-paste

Original falsifikata

Khmm, sad mi je, dakle, malo jasnije kojom metodologijom je dr Miroslav Kuka došao do impozantne brojke od 50 knjiga i 100 naučnih radova i članaka u 10 godina akademske karijere (ako delovanje u Službi shvatimo kao pripremu za akademsku karijeru). Ipak, pošto smo Ivan i ja dosledni libertarijanci, deklarisani protivnici copyrighta i, pre svega, i iznad svega – ljudi humanisti, ne znam kako uopšte možemo da reagujemo na ovaj čin, osim ovog našeg moralnog apela umišljenih autora, braneći svoju Autorsku Čast. Nekad davno je najveća čast za autora bila da njegove mudrolije završe kao mudrost iz „glave cijela naroda“. Tek potom su došle akademske trice sa imenima i prezimenima i citiranjem, tako je stvoren Autor. Lepo je gledati kako se stara tradicija ponovo vraća na mala vrata copy-pasteovanja. Njenu obnovu i treba da nose renesansne ličnosti poput dr Miroslava Kuke. I lepo je videti da je ta stvar tako dobro primljena u narodu.

Ali, sve to i nije toliko bitno, to je svet ideja. A u taj svet ideja, kao što je podučavao Platon, ne ulazi se bez znanja matematike. A evo šta nam kaže matematika intelektuanog volumena Miroslava Kuke – najprodavanijeg srpskog pisca svih vremena! Sve u svemu, naš profesor je dosad prodao oko 800 000 naslova, uz bagatelnu cenu od 600-900 evra po knjizi. Samo od prodaje knjiga dr Miroslav Kuka je, dakle, ostvario promet (ako je prosečna cena knjige 800 evra, recimo) od oko 640 miliona evra. Neke knjige imaju i po 5 izdanja godišnje, u tiražu od po 10 000 komada, kao što je to slučaj sa poznatim bestselerom „History of Religion, Argument of Atheism“, koja se prodaje po ceni od 899 evra. Ima i nekih koje su imale i po 15 izdanja godišnje, sa tiražom od po 140 000, što je standardno za srpske uslove, jer zna se da Srbi vole mnogo da čitaju. Deca gladna, imanje propada, nema para ni za lek, ali svaka kuća u Srbiji mora da ima bar po primerak knjige (ili paket od 3 primerka) dr Miroslava Kuke. To se zove kulturni preporod naroda srpskog.

Plagijat našeg teksta o Kantu, inače, spada u „tehničku“ literaturu, što joj znatno smanjuje cenu na tričavih 500 evra po primerku. Jedini problem je što se „tehničke knjige“ prodaju u paketu od 3 komada (što je najjeftinija opcija za tehničke knjige, može i 6 primeraka po izboru, 12 ili celu ediciju za 23 000 evra), pa bismo morali izdvojiti celih 1500 evra za zadovoljstvo čitanja onog što smo napisali. Al šta bi me to koštalo da živim, na primer, u Švajcarskoj? Poručim lepo odmah ceo tiraž i pretplatim se na sledeće izdanje, za cenu ne pitam. Zna se da čitanje ima katarzičke moći, pročišćava duh i telo – a i lovu. A to se ne može naplatiti.

Advertisements

6 reagovanja to “Matematička ekonomija najprodavanijeg srpskog pisca svih vremena!”

 1. Miroslav KUKA Says:

  Cenjeni ali manje poznati analitičari, da znate engleski onda bi vam bilo jasno šta koša 900 evra, pročitajte tekst iznad pregleda knjiga. Ako Vašoj stručnoj sujeti koja je na nivou kompilacija iz pregleda vaše korišćene literature nešto znači evo popisa i moje unutar amalizirane knjige. Ako vam nešto dođem, definišite samo iznos ali ponesite i Vaš izvorni plagijat kako bi tu cenu prebili.

  LI¬TE¬RA¬TU¬RA

  1. Guyer, Paul (2000), Na¬tu¬re, Mo¬ra¬lity, and the Pos¬si¬bi¬lity of Pe¬a¬ce in Guyer, Kant on Fre¬e¬dom, Law, and Hap¬pi¬ness, 408-434. Cam¬brid¬ge: Cam¬brid¬ge Uni¬ver¬sity Press;

  2. Ha¬ber¬mas, J(1997), Kants Idea of Per¬pe¬tual Pe¬a¬ce, with the Be¬ne¬fit of Two Hun¬dred Years Hind¬sight, in Ja¬mes Boh¬man and Mat¬thi¬as Lutz-Bac¬hmann (eds.) Per¬pe¬tual Pe¬a¬ce: Es¬says on Kant?s Co¬smo¬po¬li¬tan Ideal, 113-153. Cam¬brid¬ge, MIT Press;

  3. Wo¬od, Al¬len W. (1995), Kants Pro¬ject for Per¬pe¬tual Pe¬a¬ce, in Ho¬ke Ro¬bin¬son (ed.) Pro¬ce¬e¬dings of the Eighth Kant Con¬gress, vol. 1.1., 3-18. Mil¬wa¬u¬kee: Mar¬qu¬et¬te Uni¬ver¬sity Press;

  4. Janković I., Ristić B., „Pax americana kao pax kantiana“, časopis: „Srpska politička misao“ 2007, br. 1-2, str. 61-88

  5. Kant I., Kri¬ti¬ka či¬stog uma, Be¬o¬grad, 1976, str. 421 – 451.

  6. Kant I., Kri¬ti¬ka prak¬tič¬nog uma, Be¬o¬grad, 1978

  7. Kant I., Kri¬ti¬ka ra¬zum¬ne sna¬ge, Be¬o¬grad, 1986

  8. Kant I., Die Me¬taphysik der Sit¬ten (I, II, III), Ber¬lin, 1955

  9. Rols Dž., Pra¬vo na¬ro¬da, Ale¬xan¬dria Press, No¬va srp¬ska po¬li¬tič¬ka mi¬sao, Be¬o¬grad, 2003. Pa¬trick Ri¬ley: Kant?s Po¬li¬ti¬cal Phi¬lo¬sophy, Row¬man and Lit¬tle¬fi¬eld, 1982.

  10. Rols Dž., Po¬li¬tič¬ki li¬be¬ra¬li¬zam, Be¬o¬grad, 1982, str.44 – 56

  11. Ku¬ka M., Isto¬ri¬ja fi¬lo¬zo¬fi¬je., Be¬o¬grad 2007.

  12. He¬fe O., pri¬kaz dve¬sto¬go¬diš¬nje isto¬ri¬je de¬ba¬ta ko¬je su po¬sve¬će¬ne Kan¬to¬voj ras¬pra¬vi o Več¬nom mi¬ru, zbor¬nik Im¬ma¬nuel Kant, Zum ewi¬gen Fri¬e¬den, Ber¬lin, 1995.

  13. Pe¬rić B., Struk¬tu¬ra pra¬va, In¬for¬ma¬tor, Za¬greb 1994.

  14. Pe¬ler¬man H., Pra¬vo, mo¬ral, fi¬lo¬zo¬fi¬ja, No¬lit, Be¬o¬grad 1983.

  15. Rad¬bruh G., Fi¬lo¬zo¬fi¬ja pra¬va, No¬lit, Be¬o¬grad 1980.

  16. So¬lo¬mon C R., A Short Hi¬story of Phi¬lo¬sophy, Phi¬lo¬sophy 1996, Pa¬ge 125 – 159

 2. Ivan Janković Says:

  Dragi najprodavaniji srpski pisce, dr Kuka,

  da li vi to nama nudite neku finansijsku nadoknadu za prerpljen „dusevni bol“ zbog vaseg „kritickog preuzimanja“ naseg teksta? Znamo da ste vi verovanto vrlo bogat covek (a i ko bi ne bio sa skoro milion prodatih knjiga:) ), ali hvala, radije ne.

  Bilo bi jedino dobro da, ako je moguce, izbrisete nas tekst iz vaseg cenjenog bestselera.

 3. Borislav Ristic Says:

  Poštovani dr Kuka,

  Pre svega, želim da Vam se zahvalim što ste nas izvukli iz anonimnosti. Nije mala stvar da te plagira najprodavaniji srpski pisac. Razumemo mi to, trenutni nedostatak inspiracije, a nezajažljivo tržište gladno Vaših umotvorina… To je sudbina i iskušenje kome ne bi odoleli ni manje popularni autori.

  Drugo, ako ste pažljivo čitali post, to što ste nas plagirali nije nama toliki problem. Plagirali su nas i pre vas, takva nam je sudba, anonimusi podesni za plagiranje. Tema posta je, dakle, to da Vi na jedan bezočan način najverovatnije perete ogromne pare (hej, 600-700 miliona evra!) za nekoga, štancujući plagijate u ogromnim tiražima. Ja sam očekivao da se to radi na jedan suptilniji način, ali Srbija je to…

  Inače, vidim da ste veoma brzo otkrili ovaj tek pokrenuti blog dva anonimusa. Pretpostavljam da je razlog tom „ranom otkrivanju“ to što su svi ulazi na Vaš cenjeni sajt prošle nedelje bili sa naše adrese… Vama, koji ste preko interneta, inače, prodali 800 000 knjiga… 🙂

  Priznajem da je za mene ovo sve pomalo frustrirajuće, jer ne verujem da će pravna država da reaguje na ovo. S druge strane, Katarinu Rebraču i njenu firmu gone za „tričavih“ 37 miliona dinara. Možda se neko doseti da proveri i vaše stotine miliona evra prometa.

  Što se tiče Vaše „nepristojne ponude“ da prebijamo dugove, da se nadjemo na nekom „definisanom iznosu“, ne hvala. Mi, na žalost, ne verujemo u tako nešto kao što su intelektualna prava. Zato nam je Vaša basnoslovna zarada preko interneta upravo plagiranjem tih „prava“ i bila toliko zanimljiva.

 4. Miroslav KUKA Says:

  Cenjeni analitičari, možda i Kantovi savremenici?

  Šta znači autor a šta onaj koji je odabrao i priredio možda najbolje znaju studenti kojima predajem po svojim elektronskim udžbenicima – knjige pod brojem 43, 44 (koji su inače besplatni) a u kojima sam sadržaje potpisao kao onaj koji ih je odabrao i priredio i ako sam postojeće knjige sa 250 – 300 str. svodio na 40 – 50 str. Čitajući predgovor istih udžbenika verujem, mada nisam siguran, da možete shvatiti moj stav ka našoj a tu verovatno spada i vaša pisana reč, ili kako bi to već nazvali? Vaše veličine su popisane u literaturi e – knjige o Kantu, što ste nadam se i videli, samo je greška što se PDF fail (kao i kod knjige 49 i korica i prve strane knjige 7 i 13) nije ažurirao na internetu onako kako je dato a to stoji u mom originalu. Dakle tehnička greška a ne stvar potcenjivanja vaše, ne znam da li se to zove veličina, jer od vas čujem da vas mnogi citiraju (kradu), samo ne znam koji su to mnogi?
  Recimo moja knjiga, navodim je zato jer ste je i Vi spomenulu, Istorija religije argument ateizma, osvane na internet sajtu Knjizara 1.com! sa cenom od 18,20 $ a da ja te ljude uopšte ne poznajem. Nije mi palo na pamet da nekoga jurim, smaram,… i ako oni od toga zarađuje, neka šire moje ime, kao i ovi koji Vas navodno kradu samo ne znam šta tu imaju zaraditi?

  Dakle, knjiga ostaje sa izmenama koje će zbirno biti urađene, kao što je i satajalo (odabrao i priredio) po novom ažuriranju mog sajta, ali ne zbog vaše sugestije, ona je proizvod velikih očekivanja skromnih potencijala koji sebe vide značajnim u pronalaženju svoga nečega u nečijem u odnosu na opšte ostvareno, gotovo ničemu. Na kraju, budite mi večno sretni sa svojom ili već ne znam čijom pameti, čitajući Kanta i pretpostavljajući šta je isti hteo da kaže. Neko i to mora.

 5. Borislav Ristic Says:

  Cenjeni sintetičaru i plagijatoru dr Kuka,

  Baš ste se zapetljali kao pile u kučine. Jedva čekam da vidim kako će da izgleda taj Vaš novi pdf fail kad ga uporedite sa Vašim „originalom“. Šta ćete, pola knjige staviti pod znakove navodnika sa upućivanjem na naš tekst u kojem smo „čitajući Kanta, pretpostavljali šta je isti hteo da kaže“? Ili ćete se od „autora“ i plagijatora najedared premetnuti u pukog kompilatora, pa postati priređivač našeg teksta o Kantu kao hrestomatijskog dela udžbenika za Vaše studente? Iz kakvog će to čuda Vaši studenti spremati ispite, živo me zanima! (Kakvo li je to studiranje kad Vaši studenti moraju da spremaju ispite iz knjige koja košta 500 evra – u vezanoj prodaji za „tehničku literaturu“ 1500 evra, pardon, pa samo jedna Vaša knjiga iz literature za ispit košta koliko i cena jednog semestra na nekom univerzitetu – to se zove dranje kože!) Smehotresno je to, profesore Kuka. Prvo ste potpisali autorstvo našeg teksta, pa ćete sada da se odreknete i sopstvenog „autorstva“ nad nekom kupusarom… Nije to mali doprinos postmodernoj ideji iščezavanja autora i brisanja subjekta, zaista. Ili je to „iščezavanje autora“ nešto tako obično u neobičnom svetu kome pripadate, u kojem, po defaultu – što reče neko – ništa nije crno ili belo, već postoje samo nijanse sivila?

  To što ste Vi indolentni prema tome što neko, navodno, prodaje „Vašu knjigu“ o religiji, ni malo me ne čudi. Ćuti, ne smaraj, da te ne provale. Uz to, bar su naveli Vaše cenjeno ime, dakle, ništa nisu ukrali. A i cena od 18,20 evra je daleko povoljnija od cene od 899 evra, po kojoj je Vi prodajete. Vidite, tržište Vas je svelo na pravu meru, a Vaše muljatorstvo sa prodajom knjiga (i postera, o da, postera sa cenom od 199-499 evra po komadu!) preko interneta prikazalo u pravom svetlu – zdrav razum govori da Vi svoju bitoljsku diplomu i akademsku karijeru najverovatnije koristite kao legalno pokriće za pranje ogromnog novca!

  U pitanju su STOTINE MILONA EVRA, gospodine Kuka! Prodavši preko 800 000 knjiga, Vi ste od pisanja postali pravi mali milijarder. Ja se nadam da će pravna država reagovati i malo pročačkati te Vaše knjige. Imaćete dosta posla, čini mi se, ovih dana. Pustite zato sada to sa autorstvom knjige i sa Kantom, rekoh Vam da je to sporedno. Govorimo o nečem mnogo ozbiljnijem ovde, zar ne? Govorimo o tome da je Katarina Rebrača i ono za šta je optužena da je radila pod firmom humanitarnog rada, mala beba za ovo što Vi radite pod firmom najprodavanijeg srpskog pisca…

  Želim i ja Vama beskrajno mnogo sreće, dr Kuka.

 6. Jevta Says:

  Vrsni poznavalac jezika dr Kuka je placao prevodioca da mu prevede tekst za sajt…

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s


%d bloggers like this: